• Low Bandwidth
  • A-
  • A+

नेपाल सरकार

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय

रामशाहपथ, काठमाडौं, नेपाल

Nomination of the Prince Mahidol Awards 2024

प्रकाशित मितिWed, 10 Apr 2024

वैदेशिक मनोनयन विवरण ।

प्रकाशित मितिMon, 18 Dec 2023

छात्रवृति सम्बन्धि सूचना

प्रकाशित मितिWed, 01 Aug 2018

BNS अध्ययन को बारे मा नामांकन

प्रकाशित मितिSat, 08 Sep 2018

आयुष छात्रवृत्ति बारे सूचना

प्रकाशित मितिSun, 30 Sep 2018