Directives, Guidelines and Manuals

 

 

SN Particulars Action
1 Internal Control Guidelines Download
2 स्थानिय तहमा संचालन गरिने कार्यक्रमहरुको कार्य संचालन मार्गदर्शन Download
3 प्रदेश स्तरमा संचालन गरिने कार्यक्रमहरुको कार्य संचालन मार्गदर्शन Download
4 Hospital Pharmacy Guideline 2072 Download
5 Scholorship Guideline 2072  Download
6 CBLP Guidelines Download
7 FCHV Guideline(Eng)  Download
8 Guideline for Below Poverty Level  Download
9 Guideline for Grant to Community organization Download
10 Guideline for Health Institutions Established Upgrade standard  Download
11 Implementation Guidelines for Prevention and Cure of UP C  Download
12 Internal Control Guideline- Nepali  Download
13 National Antibiotic Treatment Guideline Download
14 NPC Monitoring Guideline  Download
15 Public Procurement Guidelines  Download
16 Social Services Unit Implementation Guideline 2010 Download
17 Audit Clearance Guideline- Nepali Download
18 स्थानीय तहमा वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा सम्बन्धी मार्गदर्सन  Download
19 सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्ने सम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शन, २०७५ Download

प्रवक्ता


महेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ
प्रमुख जनस्वास्थ्य प्रशासक
फोन नं :९८५१२१४३७८

सूचना अधिकारी


शीला श्रेष्ठ
स्वास्थ्य शिक्षा प्रशिक्षण प्रशासक
फोन नं :९८४१३६०६८९
  info @ mohp.gov.np
  +९७७-०१४२६२६९६, ४२६२५४३
  +९७७-४२६२६९६
 रामशाहपथ, काठमाण्डौं, नेपाल

सामाजिक सन्जालमा मन्त्रालय