Development, Support Coordination Section

  • अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरुसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने ।
  • वैदेशिक श्रोतको प्रभावकारी परिचालन र उपयोग गर्ने ।
  • अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरु परिचालन तथा समन्वय गर्ने ।
  • वैदेशिक छात्रवृत्ति, तालिम, अध्ययन भ्रमणमा मनोनयन गर्ने ।
  • नेपाल सरकार र विदेशी संस्थाबीच भएको सम्झौताबमोजिम कर, भंसार छुट लगायतका अन्य विषय सम्बन्धि कार्य गर्न ।

प्रवक्ता


महेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ
प्रमुख जनस्वास्थ्य प्रशासक
फोन नं :९८५१२१४३७८

सूचना अधिकारी


शीला श्रेष्ठ
स्वास्थ्य शिक्षा प्रशिक्षण प्रशासक
फोन नं :९८४१३६०६८९
  info @ mohp.gov.np
  +९७७-०१४२६२६९६, ४२६२५४३
  +९७७-४२६२६९६
 रामशाहपथ, काठमाण्डौं, नेपाल

सामाजिक सन्जालमा मन्त्रालय