नेपाल सरकार - स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
(+९७७) ०१ ४२६२५४३, ४२६२८०२, ४२६२६९६, ४२६७३७६
प्रकाशित मिति: January 2, 2018
​निबेदन पेस गर्ने सम्बन्धमा 
पुरा पढ्नुहोस्
प्रकाशित मिति: December 10, 2017
Master Programme chinese Geovernment AScholarship
पुरा पढ्नुहोस्
प्रकाशित मिति: November 30, 2017
फाजिलमा परेका कर्मचारी को विवरण 
पुरा पढ्नुहोस्
प्रकाशित मिति: November 21, 2017
​​कर्मचारी समायोजन विवरण सम्बन्धमा
पुरा पढ्नुहोस्
प्रकाशित मिति: November 17, 2017
स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई अत्यन्त जरुरी सूचन
पुरा पढ्नुहोस्