नेपाल सरकार - स्वास्थ्य मन्त्रालय
(+९७७) ०१ ४२६२५४३, ४२६२८०२, ४२६२६९६, ४२६७३७६
प्रकाशित मिति: August 7, 2017
​रिक्त पदको विवरण पठाउने ​
पुरा पढ्नुहोस्
प्रकाशित मिति: August 7, 2017
करार सिफारिश सूचना 
पुरा पढ्नुहोस्
प्रकाशित मिति: July 27, 2017
Private Practice Notice निजि प्राक्टिस 
पुरा पढ्नुहोस्
प्रकाशित मिति: July 27, 2017
Private Practice : Permission  निजि प्राक्टिस सम्बन्धमा पूर्व स्वीकृति 
पुरा पढ्नुहोस्
प्रकाशित मिति: July 13, 2017
HMIS तथा  LMIS प्रतिवेदन सम्बनधमा
पुरा पढ्नुहोस्