Disaster management programme

Disaster Management is seeks to enhance health sector emergency preparedness and disaster response, including disaster related outbreak management in close coordination and in collaboration with stakeholders across the country.

The overall objective of this programme is to enhance the capacities of health sector in emergency preparedness and response by focusing on disaster preparedness, disaster risk reduction and response through following activities:

  • Expediting the process of health sector contingency planning
  • Providing training to the health workers in emergency preparedness and disaster response
  • Strengthening the mechanism for multi-sectoral coordination and collaboration in relation to health sector disaster management
  • Preparing hospitals for emergency disaster preparedness
  • Stock-piling supplies, medicines, surgical kits and others at provincial levels 

Programme Implemented by

Disaster Management Section

Epidemiology and Disease Control Division

Department of Health Services (DoHS)

Teku, Kathmandu

T : 01-4255796

F : 01-4262268

W: http://www.edcd.gov.np

माननीय मन्त्रीज्यूको कलमबाट

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको वेबसाइट स्वास्थ्यसंग सम्बन्धित विभिन्न राष्ट्रिय-अन्तराष्ट्रिय सरोकारवालाहरुको सूचना आवश्यकता परिपुर्ति गर्न सक्षम छ भन्ने कुरामा म बिश्वस्त छु । यो वेबसाइटले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका गतिविधिहरूको बारेमा सम्बन्धित सबैलाई सुचित गर्दछ । वेबसाइटलाई अझ बढी लाभदायक र प्रभावकारी बनाउन आफ्ना अमूल्य प्रतिक्रिया र सुझावहरू प्रदान गर्न अनुरोध गर्दै यहाँलाई हाम्रो वेबसाइटमा स्वागत गर्दछु।

माननीय श्री उपेन्द्र यादव

सूचना अधिकारी


श्री
सूचना अधिकारी
फोन नं :

सम्पर्क विवरण

  info (@) mohp.gov.np
  +९७७-०१४२६२५४३, ४२६२८०२
  +९७७-४२६२६९६
 रामशाहपथ, काठमाण्डौं, नेपाल

सामाजिक सन्जालमा मन्त्रालय